ZWROTY

Prawo odstąpienia od umowy (dotyczy umów sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku)

W celu nadania przesyłki zwrotnej do naszej siedziby, uprzejmie prosimy o kontakt pod adresem mailowym: PUKPUK@MINISTERSTWODOBREGOMYDLA.PL 

Przygotujemy list przewozowy na przesyłkę, dzięki czemu nie poniosą Państwo dodatkowych kosztów nadania.

 

 

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych od otrzymania przesyłki odstąpić od tej umowy bez podawania przyczyny. Z możliwości odstąpienia od umowy wyłączone są produkty o krótkich terminach przydatności do zużycia (półkule kąpielowe oraz produkty z kategorii "LAST CALL") oraz te, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

2. Prawo zwrotu przysługuje wyłącznie Klientom będącym osobami fizycznymi.

3. Prawo zwrotu nie przysługuje podmiotom prawnym i osobom prowadzącym działalność gospodarczą, jeżeli produkt został zakupiony na potrzeby firmy (osoby prawnej, działalności gospodarczej).

4. Aby odstąpić od umowy, Konsument może skorzystać z przygotowanego wzoru (POBIERZ PDF) lub napisać oświadczenie osobiście i złożyć je:

- pisemnie na adres: BIELUN & BIELUN SP. Z O.O. UL. NIEMIERZYŃSKA 29A , 71-436 SZCZECIN

- skanem, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: PUKPUK@MINISTERSTWODOBREGOMYDLA.PL

5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się wówczas za niezawartą.

6. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Sprzedawcy produkt wraz z paragonem lub innym dowodem zakupu.

7. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem.

8. Konsument może zwrócić produkt na adres: BIELUN & BIELUN SP. Z O.O. UL. NIEMIERZYŃSKA 29A , 71-436 SZCZECIN. Jeśli jako formę dostawy zamówienia Klient wybrał usługę "InPost Paczkomat", może bezpłatnie dokonać zwrotu produktu za pomocą InPost Szybkie Zwroty: https://szybkiezwroty.pl/pl, wpisując w wyszukiwarkę firm "Ministerstwo Dobrego Mydła".

9. Sprzedawca ma obowiazek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy produktu.

10. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument.

11. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

12. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez Konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść Konsument:

12.1. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w sklepie internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

pixel