Regulamin Programu lojalnościowego MDM online

Regulamin Programu lojalnościowego MDM online w sklepie online Ministerstwa Dobrego Mydła.

Niniejszy regulamin ("Regulamin") określa warunki uczestnictwa w Programie lojalnościowym sklepu online marki Ministerstwo Dobrego Mydła organizowanym przez Bielun & Bielun sp. z o.o (adres: 07-468 Szczecin, ul. Sosnowa 6c).

DEFINICJE

W niniejszym Regulaminie następujące terminy pisane z wielkiej litery mają znaczenie przypisane im poniżej:

"Administrator" - administratorem danych osobowych w rozumieniu RODO jest Organizator tj. Bielun & Bielun sp. z o.o

"Klient" - osoba dokonująca zakupu towarów marki Ministerstwo Dobrego Mydła w sklepie online www.ministerstwodobregomydla.pl

"Program lojalnościowy MDM online" - oznacza Program lojalnościowy MDM online, dostępny dla każdego Klienta po zarejestrowaniu konta w sklepie i dokonaniu zakupów jako klient zalogowany.

"Sklep online" - objęty Programem lojalnościowym sklep online Organizatora, dostępny pod adresem www: www.ministerstwodobregomydla.pl

Z Programu lojalnościowego MDM online wyłączone są sklepy partnerskie (posiadające towar Ministerstwa Dobrego Mydła), w których Uczestnik nie ma możliwości skorzystania z rabatu, oraz platformy sprzedażowe (GLOWO, WOLT, Allegro, Empik, Amazon i inne, a także stacjonarne sklepy firmowe Ministerstwa Dobrego Mydła: Ministerstwo Dobrego Mydła - Gdzie nas spotkasz).

"Towary" - towary, które Klient nabywa w sklepie online Ministerstwa Dobrego Mydła. Towary mogą zostać zakupione z zastosowaniem Rabatu, jeśli takowy będzie przypisany do konta Klienta.

"Uczestnik" - osoba fizyczna, która posiada zarejestrowane konto w sklepie www Ministerstwa Dobrego Mydła: www.ministerstwodobregomydla.pl i dokonuje w nim zakupów jako Klient zalogowany.

"RODO" - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

"Rabat" - uprawnienie Uczestnika Programu lojalnościowego MDM online do dokonania zakupów towarów marki Ministerstwo Dobrego Mydła w promocyjnych cenach, tj. z zastosowaniem jednorazowej obniżki w wysokości 20%.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Uczestnikiem Programu lojalnościowego MDM online może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

Osoba zainteresowana udziałem w Programie lojalnościowym MDM online powinna przed przystąpieniem do niego zapoznać się z treścią poniższego Regulaminu.

Pod warunkami przystąpienia do Programu lojalnościowego MDM online określonymi w Regulaminie, przystąpienie do Programu lojalnościowego może nastąpić:
- po zarejestrowaniu konta w sklepie internetowym Organizatora, jeśli do tej pory Klient korzystał z opcji dokonywania zakupów jako "gość",
- po zalogowaniu się na swoje obecne konto Klienta i dokonaniu zakupów w sklepie internetowym Organizatora.

Przystąpienie do Programu lojalnościowego MDM online jest darmowe i następuje automatycznie po dokonaniu zakupów w sklepie internetowym marki jako Klient zalogowany.

Punkty przypisywane są do konkretnego konta (adresu mailowego) - nie ma możliwości przepisania/przypisania punktów do innego konta/adresu mailowego.

Rabatem nie są objęte:
(1) bony upominkowe, próbki, usługa pakowania, zestawy, sety,
(2) produkty wchodzące w skład kategorii Akcesoria, z wyjątkiem świec zapachowych: https://www.ministerstwodobregomydla.pl/pol_m_Akcesoria-348.html,
(3) produkty wchodzące w skład kategorii Friends: https://www.ministerstwodobregomydla.pl/pol_m_FRIENDS-397.html,
(4) produkty wchodzące w skład kategorii Facegroovin', z wyjątkiem brokatów: https://www.ministerstwodobregomydla.pl/pol_m_Facegroovin-357.html,
(5) towary sprzedawane w cenach promocyjnych,
(6) towary przecenione w ramach wyprzedaży posezonowej (w tym towary z kategorii "Last call").
W celu uniknięcia wątpliwości Uczestnicy nie są uprawnieni do jednoczesnego skorzystania z Rabatu i z innej akcji promocyjnej, chyba że w regulaminie danej promocji zostanie bezpośrednio wskazane, że dana promocja łączy się Rabatem z Programu lojalnościowego MDM online.

PROGRAM LOJALNOŚCIOWY MDM ONLINE

W przypadku spełnienia warunków udziału w Programie lojalnościowym MDM online oraz zarejestrowaniu konta w sklepie www Organizatora, Program lojalnościowy automatycznie pokazuje się Klientowi w zakładce "MOJE KONTO".

Rabat związany z uczestnictwem w Programie lojalnościowym MDM online nie łączy się z innymi promocjami dostępnymi u Organizatora, o ile Organizator nie postanowi inaczej. Uczestnik przed zrealizowaniem transakcji zakupowej dokonuje samodzielnego wyboru odnośnie obniżki, z której chce skorzystać (jeśli poza Programem lojalnościowym występują inne).

Każda złotówka wydana w sklepie na zakup towarów = 1 punkt. Każda opinia dodana do towaru i zatwierdzona przez Organizatora = 10 pkt. Zebranie 500 (słownie: pięciuset) punktów odblokowuje jednorazowy rabat w wysokości 20% na kolejne zakupy.

Punkty naliczane są w ciągu maksymalnie 24 godzin po zrealizowaniu zamówienia/ zatwierdzeniu opinii dodanej przez Klienta.

Aktualna ilość punktów widoczna jest w zakładce MOJE KONTO -> Program lojalnościowy.

Zebranie wielokrotności 500 punktów nie uprawnia Uczestnika do skorzystania z większego rabatu - rabaty za zebrane w Programie lojalnościowym punkty nie kumulują się. W przypadku, gdy Klient uzbiera 1000 punktów (i więcej) nadal przysługiwać będzie mu jednorazowy, 20% rabat na zakupy. Po zrealizowaniu rabatu pula punktów zostanie odpowiednio pomniejszona, i jeśli nadal będzie przekraczała 500 punktów, Klient może ponownie skorzystać z 20% rabatu przy kolejnych zakupach.

Uzyskanie punktów w Programie lojalnościowym możliwe jest tylko podczas zakupów dokonywanych w sklepie www Organizatora (niezależnie od wybranej formy dostawy) oraz po dodaniu opinii o produkcie i zatwierdzeniu jej przez Organizatora.

Punkty za towary zwrócone do Organizatora zostaną odjęte od aktualnego salda.

ZUŻYCIE KODU PROMOCYJNEGO

Klient, który uzbierał 500 punktów ma prawo do realizacji jednorazowej zniżki w wysokości 20% na kolejne zakupy. Rabat widoczny jest przed opłaceniem zamówienia w koszyku Klienta, pod listą wybranych towarów.

ZMIANY REGULAMINU

Organizator jest uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu Programu lojalnościowego MDM online ze skutkiem w przyszłości.

Uczestnik ma prawo do złożenia rezygnacji z uczestnictwa w Programie lojalnościowego MDM online w każdym czasie, poprzez usunięcie konta w sklepie www Ministerstwa Dobrego Mydła.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

Reklamacje dotyczące Programu lojalnościowego MDM online mogą być zgłaszane drogą elektroniczną na adres e-mail: pukpuk@ministerstwodobregomydla.pl

Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, adres mailowy, na jaki zarejestrowane zostało konto Klienta, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji Organizatorowi.

DANE OSOBOWE

Wszystkie dane przetwarzane przez Organizatora, jako Administratora danych osobowych, są zabezpieczone i przetwarzane zgodnie z postanowieniami RODO. Dane osobowe będą przetwarzane przez Spółkę w celu uczestnictwa w programie lojalnościowym na podstawie art. 6 ust 1 pkt b i f, a po wyrażeniu zgody w celach marketingowych na podstawie art. 6 ust 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Podanie przez Uczestnika danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne. Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej odwołaniem. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe przetwarzane w ww. celu będą przetwarzane do czasu przedawnienia możliwych roszczeń po odstąpieniu z Programu lojalnościowego MDM online, a w przypadku działań marketingowych do czasu cofnięcia zgody na ich dalsze przetwarzanie. Wszelkie informacje handlowe lub marketingowe przekazywane przez Organizatora Uczestnikom Programu lojalnościowego MDM online są całkowicie bezpłatne.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Niniejszy Regulamin poddany jest właściwości prawa polskiego.

Zasady Programu lojalnościowego MDM online określone są wyłącznie w niniejszym Regulaminie oraz w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.

Organizator Programu lojalnościowego MDM online nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego wypełnienia formularza rejestracyjnego w sklepie Organizatora.

Niniejszy Regulamin będzie dostępny na stronie internetowej Sklepu Internetowego, tj. www.ministerstwodobregomydla.pl.

Regulamin wchodzi w życie w dniu: 12 października 2022r. i nie działa wstecz. Aktualizacja Regulaminu (premiowanie punktów za opinie o zakupionych towarach): 7 grudnia 2023r.

Wszystkie zamówienia składane drogą elektroniczną, korzystające z formy wysyłki oraz odbiorów osobistych w sklepach firmowy Ministerstwa Dobrego Mydła podlegają niniejszemy Regulaminowi. Zakupy dokonywane osobiście w sklepach firmowych marki podlegają Programowi Kart Stałego Klienta, który dostępny jest pod linkiem: Regulamin Kart Stałego Klienta.

pixel