REKLAMACJE

REKLAMACJA PRODUKTU

W CELU WYSŁANIA PRODUKTÓW W RAMACH REKLAMACJI DO NASZEJ SIEDZIBY, UPRZEJMIE PROSIMY O KONTAKT POD ADRESEM MAILOWYM: PUKPUK@MINISTERSTWODOBREGOMYDLA.PL 

PRZYGOTUJEMY LIST PRZEWOZOWY NA PRZESYŁKĘ, DZIĘKI CZEMU NIE PONIOSĄ PAŃSTWO DODATKOWYCH KOSZTÓW NADANIA.

 

PODSTAWA I ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI SPRZEDAWCY WZGLĘDEM KLIENTA, JEŻELI SPRZEDANY PRODUKT MA WADĘ FIZYCZNĄ LUB PRAWNĄ (RĘKOJMIA), SĄ OKREŚLONE POWSZECHNIE OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI PRAWA, W SZCZEGÓLNOŚCI W KODEKSIE CYWILNYM. DLA UMÓW SPRZEDAŻY ZAWARTYCH DO DNIA 24 GRUDNIA 2014 ROKU PODSTAWA I ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI SPRZEDAWCY WOBEC KLIENTA BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ, KTÓRY NABYWA PRODUKT W CELU NIEZWIĄZANY Z DZIAŁALNOŚCIĄ ZAWODOWĄ LUB GOSPODARCZĄ, Z TYTUŁU NIEZGODNOŚCI PRODUKTU Z UMOWĄ SPRZEDAŻY SĄ OKREŚLONE POWSZECHNIE OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI PRAWA, W SZCZEGÓLNOŚCI USTAWĄ Z DNIA 27 LIPCA 2002 R. O SZCZEGÓLNYCH WARUNKACH SPRZEDAŻY KONSUMENCKIEJ ORAZ O ZMIANIE KODEKSU CYWILNEGO (DZ. U. 2002 NR 141, POZ. 1176 ZE ZM.)

1. SPRZEDAWCA OBOWIĄZANY JEST DOSTARCZYĆ KLIENTOWI PRODUKT BEZ WAD. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE ODPOWIEDZIALNOŚCI SPRZEDAWCY Z TYTUŁU WADY PRODUKTU ORAZ UPRAWNIEŃ KLIENTA SĄ OKREŚLONE PONIŻEJ.

2. REKLAMACJA MOŻE ZOSTAĆ ZŁOŻONA PRZEZ KLIENTA:

- PISEMNIE, Z ZAŁĄCZONYM DOWODEM ZAKUPU, NA ADRES: BIELUN & BIELUN SP. Z O.O. UL. NIEMIERZYŃSKA 29A , 71-436 SZCZECIN

- OSOBIŚCIE (Z DOWODEM ZAKUPU) W SKLEPIE STACJONARNYM MINISTERSTWO DOBREGO MYDŁA:

UL. DZIELNA 15, 01-029 WARSZAWA LUB 

UL. NIEMIERZYŃSKA 29A, 71-436 SZCZECIN

3. ZALECA SIĘ PODANIE PRZEZ KLIENTA W OPISIE REKLAMACJI:

- INFORMACJI I OKOLICZNOŚCI DOTYCZĄCYCH PRZEDMIOTU REKLAMACJI, W SZCZEGÓLNOŚCI RODZAJU I DATY WYSTĄPIENIA WADY

- ŻĄDANIA SPOSOBU DOPROWADZENIA PRODUKTU DO ZGODNOŚCI Z UMOWĄ SPRZEDAŻY LUB OŚWIADCZENIA O OBNIŻENIU CENY ALBO ODSTĄPIENIU OD UMOWY SPRZEDAŻY

- DANYCH KONTAKTOWYCH SKŁADAJĄCEGO REKLAMACJĘ - UŁATWI TO I PRZYSPIESZY ROZPATRZENIE REKLAMACJI PRZEZ SPRZEDAWCĘ.

4. WYMOGI PODANE W ZDANIU POPRZEDNIM MAJĄ FORMĘ JEDYNIE ZALECENIA I NIE WPŁYWAJĄ NA SKUTECZNOŚĆ REKLAMACJI ZŁOŻONYCH Z POMINIĘCIEM ZALECANEGO OPISU REKLAMACJI.

5. DO OPISU REKLAMACJI ZALECA SIĘ DOŁĄCZENIE PARAGONU LUB INNEGO DOWODU ZAKUPU.

6. SPRZEDAWCA USTOSUNKUJE SIĘ DO REKLAMACJI KLIENTA NIEZWŁOCZNIE, NIE PÓŹNIEJ NIŻ W TERMINIE 14 DNI ROBOCZYCH OD DNIA JEJ ZŁOŻENIA. BRAK USTOSUNKOWANIA SIĘ SPRZEDAWCY W POWYŻSZYM TERMINIE OZNACZA, ŻE SPRZEDAWCA UZNAŁ REKLAMACJĘ ZA UZASADNIONĄ.

7. KLIENT, KTÓRY WYKONUJE UPRAWNIENIA Z TYTUŁU RĘKOJMI, JEST OBOWIĄZANY NA KOSZT SPRZEDAWCY DOSTARCZYĆ PRODUKT WADLIWY NA ADRES BIELUN & BIELUN SP. Z O.O. UL. NIEMIERZYŃSKA 29A , 71-436 SZCZECIN.

8. JEŻELI ZE WZGLĘDU NA RODZAJ PRODUKTU LUB SPOSÓB JEGO ZAMONTOWANIA DOSTARCZENIE PRODUKTU PRZEZ KLIENTA BYŁOBY NADMIERNIE UTRUDNIONE, KLIENT OBOWIĄZANY JEST UDOSTĘPNIĆ PRODUKT SPRZEDAWCY W MIEJSCU, W KTÓRYM PRODUKT SIĘ ZNAJDUJE.

9. FORMULARZ REKLAMACYJNY W FORMIE PDF DO POBRANIA > POBIERZ

 

 

Dbamy o Twoją prywatność

Sklep korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Zamknij
pixel