Ministerstwo na In-Cosmetics

2022-03-07
Ministerstwo na In-Cosmetics

Szanowni Państwo,
z radością informujemy, że nasza firma spełniła kryteria wyboru wniosku o dofinansowanie, oraz została nam przydzielona pomoc de minimis w wysokości 6 000,00 zł w ramach zadania „Organizacja indywidualnych misji wyjazdowych i udział w Targach” w ramach projektu pozakonkursowego pn.: „Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie – Ster na innowacje”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa I Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie, Działanie 1.14 Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki w wymiarze krajowym i międzynarodowym.
Dzięki wsparciu otrzymanemu z Województwa Zachodniopomorskiego, będziemy mogli pokryć część wydatków związanych z udziałem naszych pracowników w targach kosmetycznych In-cosmetics global , które odbędą się w Paryżu w dniach 5-7.04.2022 r.
In cosmetics global to wydarzenie z branży kosmetycznej, podczas którego prezentować będą swoje produkty i usługi zarówno firmy dostarczające surowce dla przemysłu kosmetycznego, jak również dostawcy technologii zapachowych, wyposażenia laboratoryjnego pracującego na potrzeby branży, specjaliści w zakresie usług prawnych i inni uczestnicy łańcucha produktowego z całego świata. Uczestnictwo pracowników działu badawczo – rozwojowego firmy Bielun & Bielun sp. z o.o., zapewni możliwość zapoznania się z powyższymi trendami, premierami na rynku surowców wykorzystywanych do produkcji wyrobów kosmetycznych oraz nowinkami w zakresie sprzętu i wyposażenia laboratoryjnego. Ponadto umożliwi nawiązanie kontaktów handlowych z dostawcami surowców kosmetycznych.

Link do wydarzenia: https://www.in-cosmetics.com/global/en-gb.html


Udział w wydarzeniu dofinansowany w ramach projektu pn.: „Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie – Ster na innowacje”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Pokaż więcej wpisów z Marzec 2022
pixel