Regulamin zwrotu opakowań

SKLEP STACJONARNY DZIELNA 15 WARSZAWA

SKLEP STACJONARNY NIEMIERZYŃSKA 29A, SZCZECIN

 

  1. Sprzedawca przyjmuje od klientów zwrot przyniesionych do sklepu stacjonarnego opakowań szklanych (słoików) po wykorzystanych produktach Ministerstwa Dobrego Mydła.
  2. Opakowania szklane (słoiki) przekazywane sprzedawcy powinny być nieuszkodzone, czyste i pozbawione elementów plastikowych (nakrętek).
  3. W przypadku przekazania jednorazowo minimum 5 sztuk szklanych słoików klientowi przysługuje jednorazowy rabat w wysokości 5% na całość dokonanych w momencie przekazania opakowań zakupów (jeden paragon). Wysokość rabatu jest stała i nie rośnie proporcjonalnie do ilości przyniesionych słoików.
  4. Rabat, o którym mowa w ust. 3 zostanie przyznany tylko klientom, którzy osobiście pojawią się w sklepie stacjonarnym. Rabat nie będzie udzielony klientom, którzy dostarczą opakowania za pomocą poczty czy firmy kurierskiej.
  5. Rabatu nie można odroczyć w czasie.
  6. Rabat nie łączy się z innymi promocjami.
  7. Przyznawane rabaty nie kumulują się.
  8. Rabatu nie można wymienić na gotówkę ani na jakikolwiek inny towar lub usługę.

 

 

 

pixel