Regulamin Promocji "Dzień Matki 2024"

Regulamin Promocji "Dzień Matki 2024"

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z promocji "Dzień Matki 2024" w sklepie internetowym oraz firmowych sklepach stacjonarnych Ministerstwo Dobrego Mydła.

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem akcji promocyjnej „Dzień Matki 2024” (dalej zwaną „Promocją”) jest Bielun & Bielun sp. z o.o. z siedzibą ul. Sosnowa 6c. 71-468 Szczecin, identyfikująca się numerem NIP 8513223904, REGON 369533555 KRS 0000729322, kapitał zakładowy 34500 zł, dalej zwana „Organizatorem”.
2. Promocja zostanie przeprowadzona na podstawie niniejszego Regulaminu w sklepie internetowym Ministerstwa Dobrego Mydła, który dostępny jest pod adresem: www.ministerstwodobregomydla.pl, oraz w firmowych sklepach stacjonarnych Ministerstwa Dobrego Mydła: Warszawa, ul. Dzielna 15, Szczecin, ul. Niemierzyńska 29a
3. Promocja trwa od północy dnia 9 maja 2024 r. do g. 23:59 26 maja 2024r. lub do chwili wyczerpania zapasów Towarów objętych niniejszą Promocją, o czym Klient zostanie poinformowany ustnie przez obsługę sklepu w sklepach stacjonarnych oraz poprzez brak możliwości zakupu Towaru objętego Promocją w sklepie internetowym.
4. Promocja obowiązuje na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie w zgodzie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego.

Klienci i zasady Promocji

1. Udział w Promocji jest dobrowolny i bezpłatny.
2. Promocja przeznaczona jest dla wszystkich Klientów sklepu internetowego www.ministerstwodobregomydla.pl
3. Poprzez określenie „Klient” rozumie się: osobę fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osobę fizyczną, posiadającą ograniczone zdolności do czynności prawnych; osobę prawną; jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; która zawarła lub zamierza zawrzeć umowę sprzedaży ze sprzedawcą.
4. Promocja polega na umożliwieniu Klientowi zakupu po cenie promocyjnej dowolnego produktu podlegającego Promocji spośród Towarów wymienionych w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.
5. Promocja "Dzień Matki 2024" nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi, które obowiązują lub będą obowiązywały w sklepie Organizatora w czasie jej trwania.
6. Z zakupów uprawniających do wzięcia udziału w Promocji wyłączone są:
a) Próbki, produkty objęte inną promocją, przeceną, sprzedawane w ramach wyprzedaży oraz znajdujące się w kategorii „LAST CALL”,
b) Towary wchodzące w skład kategorii: AKCESORIA (kosmetyczka, świece zapachowe, puszka na szampon, puszka na brokat, szklana szpatułka do kremów, ściereczki do demakijażu, mydelnica, rękawice do masażu, szczotki do masażu, woreczek bawełniany, wielorazowe płatki kosmetyczne): https://www.ministerstwodobregomydla.pl/pol_m_Akcesoria-348.html,
c) Towary wchodzące w skład kategorii: FACEGROOVIN’ (kamień gua-sha, etui skórzane): https://www.ministerstwodobregomydla.pl/pol_m_Facegroovin-357.html,
d) Towary wchodzące w skład kategorii NA PREZENT (zestawy i sety, bony podarunkowe, dodatkowe pakowanie): https://www.ministerstwodobregomydla.pl/pol_m_Na-prezent-155.html,
e) Towary wchodzące w skład kategorii FRIENDS: https://www.ministerstwodobregomydla.pl/pol_m_FRIENDS-397.html.
7. Towary objęte Promocją "Dzień Matki 2024" nie podlegają dodatkowej obniżce cenowej w związku ewentualnym, dobrowolnym wykorzystaniem przez Klienta rabatu przypisanego do jego Karty Lojalnościowej (Regulamin Programu Lojalnościowego MDM Online: https://www.ministerstwodobregomydla.pl/Regulamin-Programu-lojalnosciowego-MDM-online-ccms-pol-68.html) oraz Karty Stałego Klienta w sklepach stacjonarnych (Regulamin Kart Stałego Klienta: https://www.ministerstwodobregomydla.pl/Regulamin-Kart-Stalego-Klienta-ccms-pol-60.html).

Reklamacje i zwrot towarów

1. Wszystkie reklamacje dotyczące wad Towarów lub ich zwrotów przy zakupach z użyciem Kodu rabatowego będą rozpatrywane na warunkach ogólnych określonych w Regulaminie Sklepu, który dostępny jest pod adresem: https://www.ministerstwodobregomydla.pl/Regulamin-sklepu-ccms-pol-46.html.

Dane osobowe

W zakresie danych osobowych - działając zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie Ochrony Osób Fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), przedstawiamy poniżej informacje, o których mowa w tym przepisie: administratorem Państwa danych, które uzyskujemy od Państwa na potrzeby współpracy jest: Bielun & Bielun sp. z o.o., ul. Sosnowa 6c, 71-468 Szczecin (Polska). Osobą odpowiedzialną za kontakt w sprawie Ochrony Danych Osobowych: Urszula Ośmiałowska, ula@ministserstwodobregomydla.pl. Dane, które nam Państwo przekażecie, wykorzystane będą wyłącznie w celu realizacji celu Promocji. Podstawą przetwarzania Państwa danych jest Państwa zgoda. Przekazanie danych jest warunkiem zawarcia umowy. Państwa dane będą gromadzone, przetwarzane, usuwane i niszczone – w ramach potrzeb wynikających z realizacji promocji. Państwa dane będą przekazywane podmiotom trzecim wyłącznie na potrzeby realizacji celu promocji. Państwa dane przechowywane będą wyłącznie do czasu ewentualnego przesłania Państwu przesyłki, po czym, bez ich utrwalenia, zostaną one usunięte. Na państwa żądanie, Państwa dane mogą zostać usunięte przed przesłaniem do Państwa przesyłki. Informujemy Państwa, iż: przysługuje Państwu uprawnienie do żądania od nas dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo przenoszenia danych; w dowolnym momencie możecie Państwo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przy czym cofnięcie takie nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed cofnięciem; podanie danych osobowych jest wymogiem umownym, stanowiącym warunek przedstawienia oferty lub zawarcia umowy. W przypadku ich nie podania, nie będzie możliwe przedstawienie oferty lub zawarcie umowy. Przekazane przez Panią/Pana dane osobowe nie zostaną objęte zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji. Przysługuje Pani/Panu uprawnienie do złożenia skargi do Organu Nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Postanowienia końcowe

1. W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu, zamówienia są realizowane na podstawie Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia zamówienia.
2. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej pod adresem: https://www.ministerstwodobregomydla.pl/Regulamin-Promocji-Dzien-Matki-2024-ccms-pol-89.html
3. Wszelkie kwestie nieprzewidziane w niniejszym Regulaminie reguluje Regulamin Sklepu, a także przepisy prawa polskiego, a przede wszystkim Kodeksu cywilnego, jak również przepisy ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej, oraz zmianie Kodeksu cywilnego i ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz ustawy o ochronie danych osobowych.
4. Regulamin obowiązuje od dnia 9 maja 2024 r.

Załącznik nr 1 - lista Towarów objętych Promocją:

Róża-Malina - odżywcze serum do twarzy; Róża-Malina - serum pod oczy i na okolice ust; Konfitura Róża-Malina - odżywczy krem do twarzy; Róża-Malina - hydrofilowy olejek do mycia i demakijażu twarzy; Róża-Malina - olejek do masażu ciała; Cukier - lekkie serum nawilżające do twarzy; Cukier - tonik do twarzy; Morela - pianka do mycia twarzy; Ryż + ceramidy - łagodzące serum do twarzy

pixel