ORGANIZATOREM ROZDANIA "DZIEŃ DOBRY WIOSNO” (W DALSZEJ CZĘŚCI ZWANEJ "ROZDANIE PRODUKTU") JEST URSZULA BIELUŃ PROWADZĄCA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ POD FIRMĄ "MINISTERSTWO DOBREGO MYDŁA Urszula Bieluń" Z SIEDZIBĄ W SZCZECINIE PRZY UL. SOSNOWEJ 6C.

§1

CZAS TRWANIA ROZDANIA: OD MOMENTU OPUBLIKOWANIA POSTÓW PROMUJĄCYCH WYŻEJ WSPOMNIANE WYDARZENIE, NA PORTALACH INSTAGRAM ORAZ FACEBOOK DO 1 KWIETNIA 2019 R.

§2

ORGANIZATOR ZOBOWIĄZUJE SIĘ NA WŁASNY KOSZT W TERMINIE 14 DNI ROBOCZYCH, OD 1 KWIETNIA 2019R,  WYSŁAĆ NA WSKAZANY ADRES PRZEDMIOTY ROZDANIA.

§3

ROZDANIE PRODUKTU ZOSTANIE PRZEPROWADZONE ZA POŚREDNICTWEM PORTALÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH FACEBOOK ORAZ INSTAGRAM, DOSTĘPNYCH POD ADRESAMI

HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/MINISTERSTWODOBREGOMYDLA/ ;

https://www.instagram.com/ministerstwodobregomydla/

§4

PRZEDMIOTEM ROZDANIA JEST:

- 10 PEŁNOWARTOŚCIOWYCH KOSTEK MYDŁA ROZMARYN WRAZ Z DWOMA KRĄŻKAMI TORFOWYMI, DONICZKĄ Z PULPY CELULOZOWEJ , NASIONKAMI RZEŻUCHY, ZA POŚREDNICTWEM PORTALU INSTAGRAM

- 10 PEŁNOWARTOŚCIOWYCH KOSTEK MYDŁA ROZMARYN WRAZ Z  DWOMA KRĄŻKAMI TORFOWYMI, DONICZKĄ Z PULPY CELULOZOWEJ , NASIONKAMI RZEŻUCHY, ZA POŚREDNICTWEM PORTALU FACEBOOK

§5

25 MARCA 2019R. NA PORTALU INSTAGRAM ORAZ FACEBOOK ZOSTANIE OPUBLIKOWANY POST INFORMUJĄCY O SZCZEGÓŁACH ROZDANIA PRODUKTU.

§6

WARUNKIEM UCZESTNICTWA W ROZDANIU JEST NAPISANIE W KOMENTARZU POD POSTEM NA INSTAGRAMIE ORAZ FACEBOOKU (§5) ODPOWIEDZI NA PYTANIE:

„JAKIE NOWE DZIECKO CHCIELI BY PAŃSTWO ZOBACZYĆ W MINISTERSTWIE. CZY JEST JAKIŚ PRODUKT, USŁUGA, OPCJA, INNOWACJA, KTÓRA WEDŁUG PAŃSTWA POWINNA POJAWIĆ SIĘ W NASZYM MIKROPRZEDSIĘBIORSTWIE, ABY ROZWINĘŁO SIĘ ONO JAK WIOSENNY LIŚĆ.”

§7

Z ZAMIESZONYCH KOMENTARZY POD POSTAMI(§5) MINISTERSTWO DOBREGO MYDŁA WYBIERZE ŁACZNIE 20 ( DZIESIĘĆ NA KAŻDYM W WYMIENIONYCH WYŻEJ PORTALI)  NAJCIEKAWSZYCH WPISÓW, KTÓRYCH AUTORZY OTRZYMAJĄ WSPOMNIANE W §4 PRZEDMIOTY ROZDANIA.

§8

Z AUTORAMI NAJCIEKAWSZYCH ODPOWIEDZI ORGANIZATOR SKONTAKTUJE SIĘ W WIADOMOŚCI PRYWATENJ PRZEZ PORTAL SPOŁECZNOŚCIOWY FACEBOOK ORAZ INSTAGRAM.

§9

Regulacje dotyczące danych osobowych, informację i treść pouczeń w tym zakresie, zawiera załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

§10

ROZDANIE ZOSTANIE PRZEPROWADZONE NA TERENIE Uni Europejskiej ***

*** Z WYŁĄCZENIEM:

DANIA: WYSPY OWCZE, GRENLANDIA

FINLANDIA: ALANDY

FRANCJA: POLINEZJA FRANCUSKA, NOWA KALEDONIA, SAINT-PIERRE I MIQUELON, MAYOTTA, GUJANA FRANCUSKA, GWADELUPA WRAZ Z SAINT MARTIN I SAINT BARTHELEMA, MARTYNIKA, REUNION, FRANCUSKIE TERYTORIUM POŁUDNIOWE, WALLIS I FUTUNA

GRECJA: GÓRA ATHOS

HISZPANIA: WYSPY KANARYJSKIE: EL HIERRO, FUERTEVENTURA, GRAN CARIA, TENERYFA, LA PALMA, LA GOMERA, LANZAROTE ORAZ CEUTA I MELILLA

HOLANDIA: ANTYLE HOLENDERSKIE: ARUBA, BONAIRE, CURACAO, SABA, SINT EUSTATIUS, SINT MAARTEN

NIEMCY: BUSINGEN

WIELKA BRYTANIA: WYSPY NORMANDZKIE: ALDERNEY, JERSEY, GUERNSEY, SARK, HERM I LES MINIQUIRES, JETHOU, WYSPA MAN, GIBRALTAR

WŁOCHY: LIVIGNO, CAMPIONE D'ITALIA, WŁOSKA CZĘŚĆ JEZIORA LUGANO, WATYKAN

§11

BIORĄCY UDZIAŁ W ROZDANIU PRODUKTU, AKCEPTUJĘ POWŻSZY REGULAMIN ORAZ POLITYKĘ PRYWATNOSCI DOSTĘPNĄ NA STRONIE INTERNETOWEJ WWW.MINISTERSTWODOBREGOMYDLA.PL HTTP://WWW.MINISTERSTWODOBREGOMYDLA.PL/STRONA/POLITYKA-PRYWATNOSCI-A a także wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych, w celu realizacji wzajemnych obowiązków stron, w ramach realizacji niniejszej akcji. Potwierdza również, iż rozumie, że udzielenie akceptacji o której mowa wyżej, jest warunkiem udziału w akcji.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU PROMOCJI

W zakresie danych osobowych - działając zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), przedstawiamy poniżej informacje, o których mowa w tym przepisie:

Administratorem Państwa danych które uzyskujemy od Państwa na potrzeby współpracy jest: URSZULA BIELUŃ MINISTERSTWO DOBREGO MYDŁA, UL. SOSNOWA 6C, 71-468 SZCZECIN, NIP: 9860239981, REGON: 321452943

Osobą odpowiedzialną za kontakt w sprawie ochrony danych osobowych: Urszula Bieluń, hello@ministerstwodobregomydla.pl. Dane które nam Państwo przekażecie, wykorzystane będą wyłącznie w celu realizacji celu promocji. Podstawą przetwarzania Państwa danych jest Państwa zgoda. Przekazanie danych, jest warunkiem zawarcia umowy. Państwa dane będą gromadzenie, przetwarzane, usuwane i niszczenie – w ramach potrzeb wynikających z realizacji promocji. Państwa dane, będą przekazywane podmiotom trzecim, wyłącznie na potrzeby realizacji celu promocji. Państwa dane, przechowywane będą wyłącznie do czasu ewentualnego przesłania Państwu przesyłki, po czym, bez ich utrwalenia, zostaną one usunięte. Na Państwa żądanie, Państwa dane mogą zostać usunięte przed przesłaniem do Państwa przesyłki.

Informujemy Państwa, iż: Przysługuje Państwu uprawnienie do żądania od nas dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo przenoszenia danych; W dowolnym momencie możecie Państwo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przy czym cofnięcie takie nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed cofnięciem; Podanie danych osobowych jest wymogiem umownym, stanowiącym warunek przedstawienia oferty lub zawarcia umowy. W przypadku ich niepodania, nie będzie możliwe przedstawienie oferty lub zawarcie umowy. Przekazane przez Panią/Pana dane osobowe nie zostaną objęte zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji Przysługuje Pani/Panu uprawnienie do złożenia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.