Regulamin bonów upominkowych

Regulamin bonów upominkowych sklepu internetowego www.ministerstwodobregomydla.pl

UWAGA: Płatność bonem ma charakter jednorazowy - jeśli wartość towarów nabywanych przez Użytkownika z wykorzystaniem bonu upominkowego jest niższa niż wartość zapisana na bonie upominkowym, nie będzie możliwości wykorzystania jej w czasie późniejszym.I. Definicje

 1. Regulamin: niniejszy dokument, określający zasady stosowania bonów upominkowych w sklepie internetowym: www.ministerstwodobregomydla.pl oraz sklepach stacjonarnych Ministerstwa Dobrego Mydła: ul. Dzielna 15, 01-029 Warszawa, ul. Niemierzyńska 29a, 71-436 Szczecin. Wydawca: Bielun & Bielun sp. z o.o., wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez sąd rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego: adres miejsca wykonywania działalności ul. Sosnowa 6c, 71-468 Szczecin, NIP: 8513223904, REGON: 369533555, KRS: 0000729322.

 2. Bon upominkowy: bon w formie kodu wygenerowanego przez sklep w formie papierowej o określonej wartości nominalnej, wydany na okaziciela, uprawniający użytkownika do jego realizacji w sklepie internetowym www.ministerstwodobregomydla.plsklepach stacjonarnych Ministerstwa Dobrego Mydła.

 3. Nabywca: osoba, która nabywa od wydawcy bon upominkowy w zamian za przekazanie środków pieniężnych.

 4. Użytkownik: nabywca lub każdorazowy posiadacz bonu upominkowego.

 5. Kod: unikalny numer przypisany każdemu bonowi upominkowemu, niezbędny do realizacji zamówienia z uwzględnieniem wartości bonu upominkowego.

 6. Towary: przedmioty oferowane do sprzedaży w sklepie internetowym www.ministerstwodobregomydla.pl oraz sklepach stacjonarnych Ministerstwa Dobrego Mydła.


II. Warunki ogólne

 1. Wydawca zobowiązuje się do wydania nabywcy bonu upominkowego oraz do przyjmowania płatności realizowanych przy pomocy bonu upominkowego za towary nabywane przez użytkownika.

 2. Nabywca zobowiązuje się do przekazania wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej wartości nominalnej bonu upominkowego. Zapłata za bon upominkowy kupowany w sklepie internetowym i sklepach stacjonarnych Ministerstwa Dobrego Mydła może nastąpić poprzez płatność gotówką, kartą płatniczą, przelewem online lub przelewem tradycyjnym.

 3. Bon upominkowy może być wykorzystany jednorazowo wyłącznie do nabywania towarów w sklepie internetowym www.ministerstwodobregomydla.pl lub w sklepach stacjonarnych Ministerstwa Dobrego Mydła.

 4. Bon upominkowy nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości lub w części oraz nie może zostać zwrócony wydawcy.

 5. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za udostępnienie przez nabywcę/użytkownika bonu upominkowego osobom nieupoważnionym.

 6. Nabywcy oraz użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do wydawcy z tytułu utraty (w tym również kradzieży) lub zniszczenia bonu upominkowego po jego przekazaniu.

 7. Bon upominkowy jest ważny przez okres 12 (dwunastu) miesięcy od dnia zaksięgowania wpłaty za bon na koncie bankowym wydawcy.

 8. Bon upominkowy nie obejmuje kosztów wysyłki nabywanych towarów, które użytkownik jest zobowiązany uiścić przy dokonaniu zamówienia.

 9. Bony są dostępne w następujących nominałach:
  - 100,00zł
  - 150,00zł
  - 200,00zł


III. Zasady korzystania z Bonów upominkowych

 1. Bon upominkowy w formie papierowej możliwy jest do nabycia w sklepie internetowym (www.ministerstwodobregomydla.pl) i sklepach stacjonarnych Ministerstwa Dobrego Mydła (ul. Dzielna 15, 01-029 Warszawa, ul. Niemierzyńska 29a, Szczecin). Każdy bon upominkowy zawiera indywidualny kod niezbędny do realizacji zamówienia z uwzględnieniem wartości bonu upominkowego oraz termin ważności bonu, definiowany w formacie dzień-miesiąc-rok (DD-MM-RRRR).

 2. W przypadku gdy wartość towarów nabywanych przez Użytkownika z wykorzystaniem bonu upominkowego będzie wyższa niż wartość zapisana na bonie upominkowym, użytkownik zobowiązany będzie dopłacić różnicę: przelewem, PayU, PayPall w przypadku zakupów online, kartą lub gotówką przy zakupach stacjonarnych.

 3. Wydawca ma prawo odmówić realizacji zakupu towarów przy użyciu bonu upominkowego w przypadku upływu jego terminu ważności.

 4. Aby skorzystać z bonu, jako płatności internetowej, należy:

 • w kroku "WYBIERZ SPOSÓB ZAPŁATY" wybrać "BON MDM - VOUCHER"

 
 

 • w oknie, które się pojawi, wpisać unikalny kod bonu  • zatwierdzić operację

Uwaga - w przypadku bonów, których nazwa jest krótsza niż 10 znaków, numer bonu należy poprzedzić frazą "NOWY+".


IV. Rozliczenia i reklamacje

 1. Wydanie bonu upominkowego użytkownikowi stanowi sprzedaż opodatkowaną podatkiem od towarów i usług w rozumieniu odpowiednich przepisów podatkowych. Użytkownik, w momencie wydawania bonu upominkowego, otrzyma od wydawcy paragon fiskalny lub fakturę VAT.

 2. Wszelkie zwroty, wymiany oraz reklamacje związane z zakupem towarów przy użyciu Bonu upominkowego będą rozpatrywane przez Wydawcę zgodnie z procedurą opisaną na stronach sklepu www.ministerstwodobregomydla.pl.

 3. Przy użyciu bonów nabywać można dowolne produkty będące w ofercie Sklepu, przy czym:

  • Bon opiewa na produkty o łącznej wartości nie wyższej niż wartość zaznaczona na bonie;

  • w przypadku zamówienia opiewającego na kwotę wyższą niż wartość użytych do tego zamówienia Bonów, pozostającą różnicę należy uregulować pieniężnie – przelewem w przypadku bonu internetowego, gotówką lub kartą w przypadku zakupów stacjonarnych;

  • do jednego zamówienia można użyć dowolnej kombinacji bon/gotówka/karta/przelew

 4. Przy zakupie towarów za Bony nie jest możliwy zwrot gotówki w przypadku zwrotu towaru przez klienta. Klient ma natomiast prawo do wymiany towaru:

  • na inny towar o tej samej wartości, co towar wymieniany lub;

  • na towar o wartości niższej bez możliwości zwrotu różnicy w cenie lub;

  • na towar o wartości wyższej po dokonaniu dopłaty różnicy w cenie (w formie pieniężnej).


VI. Postanowienia końcowe

 1. Nabywca/użytkownik wraz z otrzymaniem bonu upominkowego oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.

 2. Bon upominkowy nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę).

 3. Wydanie bonu upominkowego stanowi sprzedaż opodatkowaną podatkiem od towarów i usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego.

 4. Bon upominkowy w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, jak również nie jest elektroniczną kartą płatniczą. Bon upominkowy jest elektroniczną/papierową formą bonu towarowego.

 5. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej www.ministerstwodobregomydla.pl.

 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie obowiązujące przepisy prawne.

 

 

 

Dbamy o Twoją prywatność

Sklep korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Zamknij
pixel