Повернення товару

Повернення товару

1. Основа та обсяг відповідальності продавця перед клієнтом, якщо товар продається з фізичними дефектами або юридичними (в межах гарантії) загальноприйнятими правовими нормами, зокрема цивільним кодексом.
Для договорів купівлі-продажу, укладених до 24 грудня 2014 року, підстава за діапазоном обов’язків продавця перед клієнтом як фізичною особою, яка отримує продукт для особистого користування, на підставі факту, що продукт не відповідає договору продажу, описані відповідно до загальноприйнятих правових норм, зокрема закону від 27 липня 2002 р. про особливі умови продажу споживачам та внесення змін до Цивільного кодексу (Закон. вісник 2002 р., № 141, POZ. 1176, З ДОПОВНЕННЯМИ).
Продавець зобов'язаний передати клієнту товар без недоліків. Конкретна інформація щодо обов’язків продавця щодо дефектів товару та прав клієнта викладена на сторінці Інтернет-магазину в розділі «Повернення товару».
2. Повернення можуть бути подані клієнтом, наприклад:
письмово на адресу: BIELUŃ & BIELUŃ SP. Z O.O., Niemierzyńska 29A, 71-436 Szczecin або в електронному вигляді за адресою: hello@ministerstwo.io
3. В описі повернення клієнт повинен вказати:
Інформація та обставини, що стосуються предмета повернення, в конкретному виді та даті появи дефекту,
Запит методу виправити продукт таким чином, щоб він відповідав договору купівлі-продажу, або запит знизити ціну або відмовитися від договору купівлі-продажу,
Контактна інформація особи, яка запитує повернення - це полегшує та прискорює процес повернення для продавця.
4. Клієнт, який виконує таку дію по гарантії, зобов'язаний повернути товар за рахунок продавця на адресу: BIELUŃ & BIELUŃ SP. Z O.O.Niemierzyńska 29A, 71-436 Szczecin.
5. Якщо повернення товару буде надто складним через тип продукту або його склад, тоді клієнт зобов'язаний зробити товар доступним у місці його знаходження.

 

 

pixel