REGULAMIN ZWROTU OPAKOWAŃ
Regulamin zwrotu opakowań

  1. Sprzedawca przyjmuje zwrot opakowań szklanych od klientów.
  2. Opakowania szklane przekazywane sprzedawcy muszą być nieuszkodzone, czyste i pozbawione elementów plastikowych (pipet, nakrętek, atomizerów)
  3. W przypadku przekazania jednorazowo minimum 5 sztuk opakowań szklanych klientowi przysługuje jednorazowy rabat w wysokości 5% na całość dokonanych w momencie przekazania opakowań zakupów (jeden paragon).
  4. Rabatu nie można odroczyć w czasie.
  5. Rabat nie łączy się z innymi promocjami.
  6. Przyznawane rabaty nie kumulują się.
  7. Rabatu nie można wymienić na gotówkę ani na jakikolwiek inny towar lub usługę.